Doğum işlemlerinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esasların yerine getirilmesi gerekmektedir. Doğum olayları30 gün içinde olayın olduğu yerin nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmekle yükümlüdür.

Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayalı olarak yapılabilir. Sağlık kuruluşlarında veya sağlık personeli nezaretinde gerçekleşmeyen doğumların bildirimi nüfus müdürlüğüne sözlü beyanla yapılabilecek olmakla birlikte, sözlü beyanların doğruluğu mülki amirin emriyle araştırılmadıkça bu bildirimler aile kütüğüne tescil edilmemektedir.

Yurt dışındaki doğum olaylarının bildirimi, yabancı makamlardan alınacak doğum belgesi ve tercümesiyle birlikte dış temsilciliğe yapılır. Bildirim, çocuğun velisi olan ana, baba, kayyım, bunlar bulunmuyorsa büyük ana, büyük baba, ergin kardeşler ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılır.

Doğumun aile kütüğüne tescili için doğum tutanağı düzenlenir. Doğum tutanağına dayanılarak dış temsilciliğimizce doğum aile kütüğüne geçirilir. Yurt dışında doğan çocukların T.C. vatandaşlığı, doğumdan itibaren kazanılır.
Bunları maddeler halinde özetleyecek olursak:

1-Evlilik içinde veya dışında doğan çocukların tescil işlemleri farklıdır. Evlilik içinde doğanlar baba hanesine, evlilik dışında doğanlar ana hanesine tescil edilir.

2-Her çocuğun doğumundan itibaren 30-60 gün içinde nüfus müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

3-Doğum bildirimi resmi belgeye dayalı olarak yapılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda sözlü beyanla da bildirimde bulunulabilir.

4-Yurt dışındaki doğumlar dış temsilciliklere bildirilmelidir. Belge olmadığı durumlarda posta yoluyla da bildirim mümkündür.

5-15 yaşından büyük olup nüfusa kayıtlı olmayan çocukların tescili ana ya da babası tarafından yapılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda çocuğu yanında bulunduran kişiler ya da muhtar tarafından yapılır.

6-Altı yaşından küçük çocukların tescili yaş tespitine gerek kalmadan yapılır. Altı yaşından büyüklerin tescili ise yaş tespitiyle gerçekleştirilir.

7-Bulunmuş çocuklar ve zihinsel engelli kişilerin tescilleri de belirli kurallara bağlıdır. Gerekli inceleme ve tespitlerin ardından tescilleri gerçekleştirilir.

8-Tescili yapılamadan ölen çocuklara ait ölüm tutanakları kabul edilir ve gerekli tesciller ölüm tutanağına istinaden yapılır.

9-Yurt dışındaki doğumların bildirimlerinde yabancı makamlardan alınan belgeler ve tercümeleri kullanılır. Belge olmaması halinde beyana dayalı tesciller de mümkündür.

Bu makalemizde doğum işlemlerine ilişkin usul ve esasların detaylarına yer verdik. Doğum olaylarının düzgün bildirimi ve kayıt altına alınması, nüfus kayıtlarının tutarlılığı ve doğru kayıtlanma açısından son derece önemlidir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.