HATSU (Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi) aboneliği yapmak isteyen kişilerin veya kurumların belli belgeleri temin etmeleri gerekmektedir. Abonelik işlemleri için gerekli belgeler farklı türdeki yapı ve kurumlar için değişkenlik göstermektedir. İşte HATSU aboneliği yapmak isteyen mesken, şirket, dernek, ticarethane, inşaat, atıksu ve ortak mahal sahiplerinin temin etmeleri gereken belgeler:

MESKEN:

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

Kiracı için Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

ŞİRKET:

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

Kiracı için Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

İmza Sirküleri Aslı

Şirket Kaşesi

Noter onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

DERNEK:

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

Kiracı için Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

Karar Defteri Fotokopisi

Dernek Kaşesi

Noter onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

TİCARETHANE:

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

Kiracı için Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Dernek Kaşesi

Noter onaylı vekaletname aslı (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamındaki binalardan)

İNŞAAT:

İnşaat Ruhsatı Fotokopisi

Tapu Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

Su bağlanacak Kısma Sayaç Kutusu

ATIKSU:

(Kiracı için) Kira Kontratı, Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

Tapu Fotokopisi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İmza Sirküleri Aslı

Şirket Kaşesi

Atık Su Sayacının Fabrika Seri No ve Markası

Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

ORTAK MAHAL:

Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Yapı Kayıt Belgesi (İmar Barışı)

Karar Defteri

Yönetim Kaşesi

Noter onaylı vekaletname aslı  (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.