iSKİ Konut SU Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Konut aboneliği işlemleri için gerçek kişilerden TC kimlik numarasını taşıyan kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, soğuk damgalı kimlik kartı, E-Devlet’ten alınan kare kodlu nüfus kayıt örneği, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi veya avukatlık kimlik belgesi gibi resmi nitelikteki belgelerden birinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tapu veya kira kontratı da sunulması gerekmektedir (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek yoktur). Vekil tarafından yapılan işlemlerde ise, noter onaylı vekâletname sunulması gerekmektedir.

Tüzel kişiler adına yapılacak işlemlerde ise, şube müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 31.12.2021 tarihinden önceyse, yapı kayıt belgesi, doğalgaz, telefon veya elektrik sözleşmelerinden herhangi biri veya ilgili belediyeden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediye tarafından onaylanmış emlak vergisi beyannamesinin tasdikli, imzalı bir örneği sunulmalıdır.

Binanın yapım tarihi 31.12.2021 – 01.07.2022 tarihleri arasındaysa, yapı ruhsatı sunulması gerekmektedir.

Binanın yapım tarihi 01.07.2022’den sonra ise, yapı kullanım izin belgesi (İskân) sunulmalıdır.

Ayrıca, 438,30 TL teminat bedeli, 1.048,98 TL su iştirak bedeli ve 835,19 TL kanal iştirak bedeli de ödenmesi gereken tutarlar arasındadır.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.