iGDAŞ Doğal Gaz Bağlantı Anlaşması, doğal gaz dağıtım şebekesi hattının bina iç tesisatına bağlanması için gerekli hattın projelendirilmesi, imalatı, kontrol ve onay işlemlerini içermektedir. Bağımsız bölüm maliki veya yetkili temsilcisi tarafından imzalanan bağlantı anlaşması sırasında EPDK tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınır.

IGDAŞ Abone Bağlantı Bedeli, dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç bedeli toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bir bedeldir. Bu bedel, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamaz.

Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 m2’si için 2.135,00 TL + KDV + Damga Vergisi, 200 m2’den büyük yerlerde ilave her 100 m2 için 1.857,00 TL + KDV + Damga Vergisi olarak tahsil edilir.

Konut harici binalarda, IGDAŞ bağlantı anlaşması işlemlerinde (Münferit Bağlantılar Dahil), doğal gaz kullanacak aboneler bağlantı hattı veya servis hattını abone tarafından dağıtım şirketlerine veya sertifikalı firmalara yaptırabilirler. Dağıtım şirketi (IGDAŞ), aboneye uygulayacağı abone bağlantı bedelini, bağlantı ve regülatör sayaç seti bedelleri toplamından oluşan maliyetin %10’u kadar hesaplayarak belirler.

Söz konusu bağlantının sertifika sahibi kişiye yaptırılması halinde, bağlantı ile ilgili hizmetler için dağıtım şirketinin (IGDAŞ) aboneden alacağı bağlantı hattı kontrol bedeli ilk 100 metrelik bağlantı için 1457 TL + KDV + Damga Vergisi, ilave her metre için 9 TL + KDV + Damga Vergisi eklenir.

Sertifika sahibi firmalar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) onay aldığı Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi firmalardır ve bu firmalara EPDK’nın web sayfasındaki ilgili linkinden ulaşılabilir.

Eğer doğal gaz hattı sokağınızdan geçiyorsa, bağlantı anlaşması işlemlerinizi İGDAŞ’ın internet sitesinden online olarak yapabilirsiniz. Ayrıca, İGDAŞ’ın Müşteri Hizmetleri Şefliklerine başvurarak veya https://internetsubesi.igdas.istanbul linki üzerinden gerekli evrakları yükleyerek ALO 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla da bağlantı işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer binanızda doğal gaz servis kutusu yoksa, İGDAŞ yasal süre içerisinde servis kutusu bağlantısını yapacaktır.

Gerekli evraklar;

İGDAŞ BAĞLANTI ANLAŞMASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

a) Abone olacak kişinin TC Kimlik Numaralı resmi kimlik beyanı,

b) Müracaat eden kişi; mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisine ilave olarak abone olabileceğine dair mülk sahibinin onay verdiğini gösteren imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi.

c) Binanızda daha önceden doğal gaz bağlantı anlaşması yapılmış ise binanıza ait bağlantı nesnesi veya binadaki herhangi bir tüketim noktası numarası,

talep edilir,

Vekâlet ile yapılacak işlemlerde vekâletnamelerde, İGDAŞ ve/veya doğal gaz ifadesi geçmelidir.

Yabancı Uyruklu Müşteriler için ilave olarak;

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından verilen Kimlik Belgesi,

Tapu sahibi yabancı müşteriler, göç idaresinden belge almadan mülk sahibi olmuş ve vergi numaraları yok ise Potansiyel Vergi Numarası alarak işlemleri yapılır.
​* İstisnai haller kapsamındaki yabancılardan hüviyet varakası beyanı ve fotokopisi, talep edilir.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.