KOSKİ Abone Müracaat İşlemleri
KOSKİ, su ve kanalizasyon hizmetleri sunan bir kamu kurumudur. KOSKİ, su ve kanalizasyon taleplerini kabul etmek için belirli şartları sağlamak zorundadır. Bu şartlar, talebin türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu makalede, KOSKİ’nin iki tür abone müracaat işlemleri olan inşaat su ve kanalizasyon talebi ve çevre sulama suyu talebi hakkında bilgi verilecektir.

İnşaat Su ve Kanalizasyon Talebi
İnşaat su ve kanalizasyon talebi, yapı ruhsatı belgesine istinaden antiye, bina, ihata duvarı vb. yapımlarda kullanılmak üzere su verilen abonelerdir. Bu abonelikler için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)
Yapı Ruhsatı (Yapı ruhsatının süresi 5 yılı geçmemiş olması gerekmektedir)
Adres Tespit Formu (Su alınacak parsel için Büyük Şehir Belediyesi Kent Bilgi Sisteminden temin edilir)
Metrekare Cetveli (Birden fazla birim sayısı olanlar için alınacak olup Belediye, Yapı Denetim veya Mimar onaylı olacak)
İmar Bildirim Formu (İmar Çapı)
Vaziyet Planı (Mekanik projede olan temiz su ve pis su projelerine ait vaziyet planı)
Bu belgelerle birlikte, KOSKİ’ye başvurulan inşaat projesinin uygunluğunu kontrol ettirmek için bir denetim yapılacaktır1. Denetim sonucunda, proje uygun bulunursa, KOSKİ tarafından onaylanacak ve abone müracaat işlemine geçilecektir. Abone müracaat işlemi sırasında, KOSKİ tarafından ödenmesi gereken ücretler de belirlenecektir.

Çevre Sulama Suyu Talebi
Çevre sulama suyu talebi, gerçek veya tüzel kişilere ait bahçe ve yeşil alanlarda kullanılan sulara ilişkin abonelerdir. Bu abonelikler için gerekli belgeler şunlardır:

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
Noter tasdikli Vekâletname (Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelemiyor ise)
İmza Sirküsü veya Yetki Belgesi (Tüzel kişilikler ve vekil için)
Abonelik Müracaat Formu (Şahsen yapılan başvurularda KOSKİ’den temin edilir)

  • Yapılacak bahçe veya yeşil alanın tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi
  • Bahçe veya yeşil alanın büyüklüğüne göre hesaplanan su miktarı
  • Bahçe veya yeşil alanın vaziyet planı
  • Bahçe veya yeşil alanın sulama projesi

Bu belgelerle birlikte, KOSKİ’ye başvurulan bahçe veya yeşil alanın uygunluğunu kontrol ettirmek için bir denetim yapılacaktır. Denetim sonucunda, proje uygun bulunursa, KOSKİ tarafından onaylanacak ve abone müracaat işlemine geçilecektir. Abone müracaat işlemi sırasında, KOSKİ tarafından ödenmesi gereken ücretler de belirlenecektir.

KOSKİ, su ve kanalizasyon hizmetleri sunan bir kamu kurumudur. KOSKİ, su ve kanalizasyon taleplerini kabul etmek için belirli şartları sağlamak zorundadır. Bu şartlar, talebin türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu makalede, KOSKİ’nin iki tür abone müracaat işlemleri olan inşaat su ve kanalizasyon talebi ve çevre sulama suyu talebi hakkında bilgi verildi. Bu abonelikler için gerekli belgeler, denetim süreçleri ve ücretler anlatıldı. Bu konuda daha fazla bilgi almak için KOSKİ’nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.