Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Muğla’nın su, kanalizasyon, çevre temizliği, su tesisatı, su kesintileri, ödeme noktaları gibi hizmetlerini sağlayan bir kamu kurumudur. MUSKİ, abone olan vatandaşlara farklı türde abonelik sözleşmeleri sunmaktadır. Bu abonelik sözleşmeleri arasında mesken aboneliği, işyeri aboneliği, inşaat aboneliği, atıksu aboneliği ve değişiklik başvurusu bulunmaktadır.

Abone olan vatandaşlar, MUSKİ’nin sunduğu hizmetlerden yararlanmak için e-Devlet kapısı üzerinden çeşitli işlemler yapabilirler. Bunlar arasında yeni abonelik başvurusu ve takibi, abonelik sözleşme feshi başvurusu, elektronik belge yönetim sistemi evrak doğrulama, fatura itiraz başvurusu, sayacın tüketim endeks beyanı gibi işlemler sayılabilir. Bu işlemler için gerekli evraklar ve şartlar MUSKİ’nin web sitesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Abone olan vatandaşların ayrıca MUSKİ’nin sunduğu bazı indirimli hizmetlere de faydalanabilmeleri mümkündür. Bunlar arasında şehitlik ve gazilik haklarından yararlanmak isteyenlerin durumlarını belirten resmi belge sunması gerekmektedir. Ayrıca imar kanunu’nun 31. maddesine göre 26.07.2008 tarihinden sonra inşa edilen yapılar için iskan belgesi (kullanma izin belgesi) gerekmektedir2. Bu tarihten sonra inşa edilen ancak iskan belgesi bulunmayan yapılar için ancak yapı ruhsatı süresince tek sayaçtan şantiye suyu aboneliği yapılabilmektedir.

MUSKİ’nin web sitesinde ayrıca su kesintileri ile ilgili güncel bilgiler de yer almaktadır. Su kesintilerinin nedenleri arasında doğal afetler, teknik arızalar, bakım çalışmaları gibi faktörler bulunmaktadır1. Su kesintilerinin etkilediği bölgelerde yaşayan vatandaşların MUSKİ’ye haber vermesi veya canlı yayın yapması gerekmektedir. Su kesintilerinin ne kadar süreceği ise MUSKİ tarafından duyurulacaktır.

MUSKİ’nin web sitesinde ayrıca ödeme noktalarının listesi de bulunmaktadır1. Ödeme noktalarının adresleri ve telefon numaralarına MUSKİ’ye ulaşarak ödeme yapabilirsiniz.

Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi ise;

1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 31/12/2021 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşmelerinden birinin sureti
3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Binanızın yapım tarihi 01.07.2022 tarihinden önce ise;( Geçici Mesken Aboneliği )

1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-Yapı Ruhsatı
4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
6-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Yapı tarihi 01.07.2022’den sonra olan binalarda;

1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )
2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
4-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )
5-Lojman ise Lojman tahsis belgesi Fotokopisi

iş yeri aboneliği

Abonelik Şirket Adına yapılacak ise ;İmza sirküleri ,Yetki Belgesi , Oda-Sicil Kaydı ve Şirket Kaşesi gerekmektedir.
Abonelik Dernek Adına Yapılacak ise ; Dernek Karar Defteri , Dernek Kaşesi ; Yetki Belgesi , Noter onaylı Vekaletname gerekmektedir.


Binanızın yapım tarihi 31/12/2021 tarihi öncesi ise ;
1-İlgili İlçe Belediyesinden taşınmazın ilgili bağımsız bölümünün 31/12/2021 tarihi öncesi yapıldığını bildiren yazı
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
4-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
5-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise)
Binanızın yapım tarihi 01.07.2022 tarihinden önce ise; ;
1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
2-Telefon , Elektrik , Doğalgaz sözleşme sureti
3-Yapı Ruhsatı
4-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
5-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
6-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise )

Yapı tarihi 01.07.2022’den sonra olan binalarda;
1- İlgili İlçe Belediyesinden binanın inşaat ruhsatına uygun yapıldığına dair belge
1-Yapı İskan Belgesi ( İlgili Belediyesi’nden alınan )
2-T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi
3-Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi (DASK)
4-Noter Onaylı vekaletname aslı ( Müracaat sahibi sözleşme imzalamaya gelmiyor ise

Detaylı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.